Ga naar de inhoud

Welkom op Ateliertje.com

Addy Brands-Raateland

Vanaf mijn jeugd ben ik geïnteresseerd geweest in beeldende kunst. Heel lang heeft deze hobby geen hoge prioriteit gehad.

Toen onze kinderen uitvlogen, heb ik mij met hart en ziel gestort op het aquarelleren. Hiervoor cursussen en workshops gevolgd en veel boeken aangeschaft om me de vele technieken eigen te maken.

Enige jaren geleden heb ik het werken met klei ontdekt en ben nu dus besmet met zowel het schilder- als het boetseer virus.

U kunt mijn werk bekijken op de portfolio-pagina.

Wilt u meer informatie? Stuur dan een email aan Addy.

Below you will find the CSS for disabling animations on tablet/mobile, enable animation delay on desktop, IE fixes

Copyright 2024 Addy Brands